Baasch for LAIF Magazine

Baasch for LAIF Magazine

PHOTOS FOR LAIF MAGAZINE
interview with Baasch
„SUBCONSCIOUS POET”

photo by: Liubov Gorobiuk
interview by: Kajetan Lukomski/AVTOMAT

For LAIF MAGAZINE nr3 (101) 2015

LAIF